Νάξος: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών

Νάξος: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών

Με κύριο γνώμονα τη βελτιστοποίηση και διασφάλιση της ποιότητας του νερού, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχωρά στην υλοποίηση μιας σειράς συντονισμένων παρεμβάσεων για τη αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου εκπόνησε τη μελέτη για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών. Η πρόταση υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» τον περασμένο Μάρτιο, αξιολογήθηκε θετικά και εντάχθηκε με απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα στον Άξονα «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ01.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών, συνολικού προϋπολογισμού 2,84 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου καθώς και η προμήθεια 6 νέων ζευγών φίλτρων διύλισης με ανοξείδωτες σωληνώσεις, 4 νέων αντλιών τροφοδοσίας φίλτρων και 4 αντλιών διάθεσης καθαρού νερού, οργάνων μέτρησης συστήματος αυτοματισμού, μεταλλικού κτιρίου αποθήκευσης χημικών υλικών, ηλεκτρικού πίνακα ισχύος, μετασχηματιστή Μέσης Τάσης, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που, σε περίπτωση διακοπής της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου, θα καλύπτει την απρόσκοπτη λειτουργία του ταχυδιυλιστηρίου, κ.α.

Με το έργο αυτό, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στοχεύει στη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας του νερού, στη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του ταχυδιυλιστηρίου, καθώς και στη μείωση των ετήσιων απωλειών ύδατος. Επιπλέον η δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος (π.χ. παύση λειτουργίας αντλιών, δυσλειτουργία φίλτρων) αναβαθμίζει τις υπηρεσίες προς του πολίτες, καθώς θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τυχόν διακοπές υδροδότησης.

Ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών σε συνδυασμό με την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκ. ευρώ, βελτιστοποιούν τις υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης, προσφέροντας αφενός αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης, αλλά κυρίως διασφάλιση της ποιότητας πόσιμου ύδατος.

Κοινοποίηση

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί τα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας σας. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα