Σύρος- Ανοιχτός διαγωνισμός για κλιματισμό στα Γυμνάσια

Σύρος- Ανοιχτός διαγωνισμός για κλιματισμό στα Γυμνάσια

Δημοσιεύθηκε ο ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδοχου για την εκτέλεση του έργου

“ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΌΣ _ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΥΡΟΥ”

συνολικού προϋπολογισμού 252.000€

Η ημέρα λήξης των προσφορών είναι η 01/05/2023.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 150 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κοινοποίηση

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί τα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας σας. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα