Εκλογές 2023: Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Εκλογές 2023: Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Με την προεκλογική περίοδο να έχει ήδη ξεκινήσει και με την επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών να αναμένεται από στιγμή σε στιγμή, δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι ψηφοφόροι, οι οποίοι θα πρέπει να μεταβούν σε προεκλογικό κέντρο που βρίσκεται μακριά από την πόλη από την οποία εργάζονται.

Σε αυτό το φόντο, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ορίζει το νομικό πλαίσιο των εργαζομένων που θέλουν να λάβουν εκλογική άδεια, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ΕΝΝΟΙΑΕργοδοτική υποχρέωση και δικαίωμα του
εργαζομένου να απέχει από τα εργασιακά του
καθήκοντα, προκειμένου ο δεύτερος να ασκήσει
νόμιμα το εκλογικό του δικαίωμα.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣΑφορά όλες τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και
εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσους
απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον
ιδιωτικό τομέα.
ΗΜΕΡΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣΟ αριθμός των ημερών εκλογικής αδείας
διαφοροποιείται ανάλογα με το σύστημα
απασχόλησης (πενθήμερο ή εξαήμερο), καθώς και ανάλογα με την απόσταση του τόπου άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τον τόπο παροχής εργασίας.

Ειδικότερα, ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και την επιστροφή από αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:

Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

  1. Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200‐400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
 1. Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
 2. Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Για όσους μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, και για αυτούς η Κυριακή των εκλογών (ημέρα διεξαγωγής ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν των κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενων ημερών.

Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

 1. Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100‐200 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
 2. Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201‐400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων
  ημερών.
 3. Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
 4. Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές
  συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις (3)
  εργάσιμες ημέρες.

Η χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να επαναληφθεί η διαδικασία ψηφοφορίας (δεύτερη Κυριακή).

Κοινοποίηση

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί τα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας σας. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα