Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας- Εξασφάλιση χρηματοδότησης για ένα ακόμη έργο

Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας- Εξασφάλιση χρηματοδότησης για ένα ακόμη έργο

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας πέτυχε την ένταξη ενός ακόμη έργου της και την εξασφάλιση πηγής χρηματοδότησης μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 605.000,00€.

Το έργο εντάσσεται στην απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/41432/339 18-04-2023 ,με τίτλο έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).» της Δράσης «Επεξεργασίας και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» με αναγνωριστικό 16846 ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462 .

Κοινοποίηση

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί τα cookies για την βελτίωση της εμπειρίας σας. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα